Cumhuriyet Halk Partisi - Parti İçi Eğitim Birimi
 
Parti Okulu
Parti Okulu


KURULUŞUNDAN BUGÜNE CHP PARTİ OKULU

CHP Parti Okulu’nun kuruluş çalışmaları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun isteğiyle 2011 yılında başlatılmıştır. Partimizin Çevre Sokak’ta bulunan eski genel merkez binası Parti Okulu için tahsis edilmiş ve 9 Eylül 2011 tarihinde “Bülent Ecevit Siyaset Okulu” adıyla açılışı yapılmıştır. 24 Ocak 2014 tarihinde Partimizin 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit’in heykeli, heykeltıraş Filinta Önal’ın eseri olarak Parti Okulu’nun ön cephesine dikilmiştir.

Dönemin Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Perihan Sarı sorumluluğunda, usta eğitmenler Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Dr. Ümit Erkol ve İsmail Hakkı Kurt eğitim içeriği oluşturma çalışmalarına başlamış ve ilk olarak Eğitici Eğitimi (EE) Modülü geliştirilmiştir. İlk zamanlarda üç gün olup, daha sonraları iki tam gün olarak planlanan Eğitici Eğitimi’nin pilot uygulaması 21 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da yapılmış ve Parti Okulu’nun ilk eğitmenleri yetiştirilmiştir.

Eğitici Eğitimi Modülü yıllar içinde olgunlaştırılmış ve halen uygulanmaya devam edilmektedir. Yetişkin eğitim yöntemlerinin anlatıldığı bu eğitim modülünde Yetişkin Eğitiminin Temel Özellikleri, Etkili Sunum Yöntemleri ve Sosyal Proje Yönetimi anlatılmaktadır. Bununla birlikte, Temel Siyaset Eğitimi Modülünde bulunan konuların tamamı ile ilgili atölye çalışmaları yapılmakta ve katılımcılar birer sunum yapmaktadır. Bugüne kadar yurt içinde her ilde ve yurt dışı birliklerimizde 3500 civarında partilimiz Eğitici Eğitimi Modülünü tamamlamış ve eğitmen sertifikası almaya hak kazanmıştır. Bu eğitmenlerden 1500 kadarı aktif olarak eğitim vermeye devam etmektedir.

2012 yılında Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi (ÜTSE) Modülü hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu modül içeriğinde CHP Tarihi, CHP Tüzüğü, CHP Programı, Halkla İlişkiler ve İletişim, Sosyal Demokrasi ve Sosyal Proje konuları bulunmaktadır. İlk zamanlarda üç gün olarak planlanan, daha sonraları iki tam gün olarak düzenlenen bu modül ile üyelerimizin temel bilgi ve donanımlarının artırılması amaçlanmıştır. Bununla birlikte bu modülde üyelerimizin 4-5 kişilik ekipler halinde birer sosyal proje hazırlayıp uygulamaları istenmekte ve halkla doğrudan temas etmeleri sağlanmaktadır. Bununla birlikte proje yaparken üyelerin birbirlerini tanımaları ve beraber çalışma, ortak iş yapma beceresi geliştirmeleri de hedeflenmektedir. Eğitime tam süre katılan ve sosyal projesini tamamlayanlara sertifika verilmektedir. Bu güne kadar on binlerce üyemiz ÜTSE almış bulunmaktadır.

Yine 2012 yılında Parti Okulu olarak ilk kez, Mersin’in Gülnar İlçesi Büyükeceli Beldesi’nde (Akkuyu) Gençlik Yaz Kampı düzenlenmiştir. Beş gün süren bu kampa yurt çapında 147 gençlik kolları yöneticisi katılmıştır. Gençlik kampında Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi konuları işlenmiş ve çeşitli etkinliklerle gençler arasında yoldaşlık kültürünün gelişmesine çalışılmıştır. Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun da ziyaret ettiği kampa çok sayıda milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi katılarak bilgi ve deneyimlerini paylaşmışlardır. Gençlik Kampı’nın Türkiye’nin ilk nükleer enerji santralinin yapılmasının planlandığı yer olan Akkuyu’da yapılması bilinçli bir tercih olup gençlere nükleer enerjinin zararları anlatılmış ve katılımcılarda çevre bilincinin gelişmesi sağlanmıştır. Bilgilerimize göre Partimiz en son 1972 yılında gençlik kampı düzenlemiştir.

Parti Okulu 2012 yılı sonuna kadar, 14 ayda yurt genelinde farklı illerde 34 Eğitici Eğitimi gerçekleştirmiş ve 1900 parti eğitmeni yetiştirmiştir. 16.02.2013 tarihinde Ankara ATO Congresium’da düzenlenen görkemli bir “Eğitici Eğitimi Sertifika Töreni”yle tüm eğitmenlere sertifikaları verilmiştir.

2013 yılında, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel yönetimler seçimlerine katılmayı planlayan tüm aday adaylarına yerel yönetim eğitimi verilmiştir. Ancak daha sonraları yerel yönetim eğitiminin bu şekilde sürdürülemeyeceği anlaşılmıştır.

Parti Okulu sadece eğitim vermekle yetinmemiş, başta örgütlenme ve saha çalışmaları olmak üzere pek çok konuda ilgili birimlerle işbirliği içinde çalışmalar yapmıştır. Sandık Bazlı Örgütlenme Modeli ve Eğitimi (SÖRE) ilk kez 2013 yılında düşünülmüş ve yarım günlük bir eğitim modülü olarak tasarlanmıştır. Bu eğitim modülü ilerleyen yıllarda, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİTEM) Genel Başkan Yardımcılığı işbirliğiyle yaygınlaştırılmıştır. 

Bu örgütlenme, eğitim ve çalışma modelinde her seçim sandığına kayıtlı seçmenler iki üyemize bağlanmış ve bu kişiler eğitildikten sonra ev ziyaretleri gerçekleştirerek halkla seçim zamanı dışında da temas edilmesi sağlanmıştır. 2014 yılından sonra sık sık ulusal seçimler (milletvekilliği, yerel yönetimler, referandumlar, Cumhurbaşkanlığı) yapılması ve her seçimde sandıklarda bulunan seçmenlerin değişmesi nedeniyle bu örgütlenme ve çalışma yönteminin sürdürülebilir olamayacağı anlaşılmıştır. Sandık Çevresi Örgütlenme Yöntemi 2018 yılında Sokak Örgütlenmesi Yöntemine evrilmiş ve çalışmalar “Komşunu tanı, onu dinle ve bir iyilik yap” mantığıyla devam etmiştir.

Parti Okulu’nun kurulduğu ilk dönemlerde eğitimlerin planlanması ve yürütülmesi görevini Parti Okulu Eğitim Müdürü Zerrin Topuz üstlenmiş, okulun idari müdürü olarak ise Erdal Danık görevlendirilmiştir.

Mayıs 2014-Ocak 2016 tarihleri arasında, parti içi eğitimle ilgili çalışmalar Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu sorumluluğunda yürütülmüştür.

Bu dönemde, eğitim çalışmalarına devam edilmiş Parti Okulu’nun ana eğitim programları haline gelen Eğitici Eğitimi ve Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi sürdürülmüştür. Daha önce Sandık Çevresi Sorumluları Eğitimi olarak gerçekleştirilen eğitim, içerik ve yöntem bakımından geliştirilerek Mahalle/Köy Temsilcileri ve Sandık Çevresi Sorumluları Eğitimi olarak güncellenmiştir.

Bu eğitimlerin yanı sıra seçim güvenliğine yönelik Cumhurbaşkanlığı Seçimi (10.08.2014) Sandık Kurulu Üyeleri, Kat ve Bina Sorumluları Eğitimi ile 25. ve 26. (7.6.2015, 1.11.2015) Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Sandık Güvenliği Eğitimleri (Yurtiçi ve Yurtdışı Sayım-Döküm) olarak düzenlenmiştir.

Bu modüllere ek olarak parti örgütlerinin il ve ilçe kademelerindeki yöneticilerine verilmek üzere Yönetici Eğitimi Modülü oluşturulmuş ve ilk olarak 5–6 Aralık 2015 tarihinde Bursa Gemlik’te pilot uygulama yapılmıştır. Bu eğitim modülünde Liderlik, İletişim, Etkin Ekip ve Proje Yönetimi, Yöneticilerin Tüzük ve Yönetmeliklere Bağlı Görev ve Yetkileri, Toplantı Yönetimi, Parti İçi Eğitim, İntranet ve CHPnet, Sandık Çevresi Örgütlenmesi, Dünden Bugüne Cumhuriyet Halk Partisi konuları işlenmiştir. Pilot uygulamalardan sonra Yönetici Eğitimi Modül’ü geliştirilerek 13.03.2018 tarihinde Mersin’den başlayarak yurt genelinde uygulanmıştır.

Ayrıca Bülent Ecevit Siyaset Okulu binasının 1. Katında bulunan ve öncesinde depo olarak kullanılan alan, tadilata alınarak Parti Okulu Kütüphanesi olarak kullanılmak üzere hazır hale getirilmiş, Dil Derneği Kurucularından Köy Enstitülü Öğretmen Yazar Ali Dündar’ın bağışladığı çok sayıdaki kitap ile kütüphanenin ilk tohumları 2015 yılında atılmıştır.

Parti Okulumuz, halkın eğitimi ve bilgilendirilmesine yönelik olarak 10.1/14.2 2015 tarihleri arasında Parti Okulu binasında “Cumartesi Toplantıları” başlığıyla beş adet konferans düzenlemiştir. 

Parti içi eğitim çalışmaları 5.2.2016 tarihinden itibaren 24-26. Dönem CHP Mersin Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Aytuğ Atıcı sorumluluğunda yürütülmektedir.

Bu dönemde Parti Okulu’nun kurumsallaşmasına yönelik olarak, Parti İçi Eğitim Birimi (PİEB) oluşturulmuş, “İl/Bölge Koordinatörlük” sistemi getirilmiş koordinatörler aktif Parti Okulu eğitmenlerinin arasından seçilerek organizasyon ve standardizasyonun sağlanması amacıyla eğitim sekreterlerine destek olmak üzere görevlendirilmiştir. 

Parti İçi Eğitim Birimi ilk toplantısını 9 Şubat 2016 tarihinde yapmış ve bu toplantıda PİEB üyelerinin Aytuğ Atıcı, Ümit Erkol, Sezgin Öztürk, Özden Akkiray, Tuba Canlı, Yıldırım Kaya olmasına karar verilmiştir. Bu tarihten itibaren PİEB Toplantıları haftalık olarak yapılmış ve Parti Okulu bu toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda yönetilmiştir. PİEB toplantı tutanakları koordinatörlerimizin göreceği biçimde ağ sayfamızın “Yönetim Paneli”nde yayınlanmaktadır. PİEB’de zaman içinde Gaye Usluer, Aydın Yaşar, Serpil Ejder, Nazlıgül Aktaş, Tuğrul Köprülü, Çağlar Akay, Miraç Gül, Ferhat Köprülü, Sibel Özdemir, Deniz Yavuzyılmaz, Müzeyyen Şevkin, Ensar Aytekin de görev yapmışlardır (Tablo 1). PİEB üyeleri çeşitli illerin eğitim sorumluluğunu üstlenmiş ve görevli oldukları illerdeki koordinatör ve eğitmenlerle uyumlu çalışmalar yapmışlardır.

            Parti Okulu’nda görev yapmış olan koordinatörlerin listesi Tablo 2’de gösterilmektedir.

2016-2019 yıllarını kapsayan süreçte yaz ve kış gençlik kamplarına ağırlık verilmiş ve toplam 39 gençlik kampı düzenlenmiştir. Ayrıca ilk kez 7-8 Nisan 2018 tarihleri arasında İsviçre’nin Bern Kantonu’nda Yurt Dışı Gençlik Kampı düzenlenmiş olup, ikincisi 1-2 Aralık 2018 tarihleri arasında Fransa’nın Bordeaux kentinde yapılmıştır. Yurt dışı gençlik kamplarına farklı ülkelerde yaşayan gençlerimiz katılmışlardır. 

Parti Okulumuz eğitim çalışmalarını değerlendirmek ve eğitim modüllerini geliştirmek üzere ilkini 11.6.2016 tarihinde yaptığı Parti İçi Eğitim Çalıştayları düzenlemeye başlamıştır. Çalıştayların dördüncüsü 28-30.8.2019 arasında İstanbul/Kilyos’ta düzenlenmiş ve eğitimin ardından koordinatörlere Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi verilmiştir. Ulusal ölçekte düzenlenen çalıştayların sonuçları yayınlanarak kamuoyuyla paylaşılmıştır. 

Parti içi eğitim faaliyetlerinin duyurulması amacıyla internet üzerinden “CHPOkul” isimli bir E-bülten hazırlanmış ve Kasım 2018’den itibaren yayınlanmaya başlanmıştır. Üçer aylık dönemler halinde yayınlanan e-bültenin 5. Sayısı Ekim 2019’da yayınlanmıştır. 

Parti Okulumuzun sosyal medya hesapları aktif olarak kullanılmış ve faaliyetlerimiz halkla paylaşılmıştır. Başta Sandık Güvenliği ve Sokak Örgütlenmesine yönelik eğitim videoları olmak üzere birçok eğitim videosu çekilerek sosyal medya üzerinden hedef kitlelere ulaştırılmıştır.

Özellikle Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi ve Eğitici Eğitimi modülleri üzerinden yurtdışındaki eğitimler yoğunlaştırılmış ve yurt dışı birliklerimiz kendi eğitimlerini yapacak düzeye getirilmiştir.

Gençlik kamplarında başarılı olan ve sosyal proje yarışmasında dereceye giren gençler uluslararası düzeyde organize edilen sosyal demokrat gençlik kampları ve politik organizasyonlara gönderilmiştir.

Parti Okulumuzun bu güne kadar uygulamakta olduğu Eğitici Eğitimi,  Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi, Gençlik Kampları, Yönetici Eğitimi ve Sandık Güvenliği Eğitimi modülleri ihtiyaçlara göre geliştirilmiş ve eğitim içeriklerine atölye çalışmaları eklenmiştir. Adı geçen modüllere ek olarak: 

“Gençlik Akran Temel Siyasi Eğitimi” (6-8 Mayıs 2016)

“Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi” (27-29 Ocak 2017)

“Sosyal Demokrat Liderlik Eğitimi” (4-6 Ağustos 2018)

“Sokak Örgütlenmesi Eğitimi” (8 Aralık 2018)  

“Belediye Meclis Üyeleri İçin Yerel Yönetimler Eğitimi” (15 Mayıs 2019)

“İl Genel Meclis Üyeleri İçin Yerel Yönetimler Eğitimi” (28-29 Eylül 2019)

 “Sosyal Demokrat Politikalar Eğitimi”, (30 Kasım-1 Aralık 2019)

modüllerini geliştirerek yurt genelinde uygulamaya başlamıştır. 

 

Gençlik Akran Temel Siyasi Eğitimi: 18-30 yaş arası gençlere, yine aynı yaş aralığındaki genç eğitmenler tarafından verilen temel eğitimdir. Konular ÜTSE ile aynı olup, atölye çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Sosyal projesini tamamlayan gençlere sertifika verilmektedir. Eğitimler gençlik kamplarında beş gün, illerde ise iki gün olarak verilmektedir. İlk olarak 6-8 Mayıs 2016 tarihleri arasında İzmir’de yapılmıştır.

Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi (SİDE): Başta gençler olmak üzere tüm üyelerimizin sosyal demokrat ideolojiyi içselleştirmelerini sağlamak üzere hazırlanmış bir modüldür. Eğitimler gençlik kamplarında beş gün, illerde ise iki gün olarak verilmektedir. İlk olarak 27-29 Ocak 2017 tarihleri arasında Nevşehir’de yapılmıştır. 

Konunun uzmanları tarafından “Dünyada Sosyal Demokrat İdeoloji”, “Türkiye’de Sosyal Demokrat İdeoloji”, “Örgütlenme ve Dayanışma Anlayışı” ve “Evrensel İnsan Hakları” dersleri anlatılmaktadır. Ayrıca “Sosyal Demokrat Pencereden Çalışma Hayatı”, “Emek ve Sendikalar”, “Basın Özgürlüğü”, “Dünyada İz Bırakan Devrimler”, “Kadın Erkek Eşitliği”, “Atatürk’ü Anlamak” konularında atölye çalışmaları yapılmaktadır.

Sosyal Demokrat Liderlik Eğitimi: Partimize lider yöneticiler kazandırmak üzere tasarlanmış bir eğitim modülüdür. Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi, Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi ve Sosyal Demokrat Politikalar Eğitimini tamamlayanlara verilmektedir. Üçer günlük iki ayrı modül olarak tasarlanmış ve ilk pilot eğitimler Parti Okulu koordinatörlerine iki sınıf olarak verilmiştir. İlk eğitimin birinci basamağı 4-6 Ağustos 2018 tarihleri arasında Nevşehir/Gülşehir’de, ikinci basamağı ise 2-4 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul/Büyükada’da verilmiştir. 

Liderlik Eğitimi’nde başlıca “Sosyal Demokrat Lideri Tanımak / Johari Penceresi (Neleri Açık Alana Almalı, Gizli ve Kör Alanlarımızı Nasıl Azaltmalıyız)”, “Sosyal Demokrat Liderin Temel Özellikleri”, “Lider’in İnsan Davranışlarını Analiz Edebilme Bilgi ve Becerilerinin Yükselmesi”, “İletişim ve Önemi (Koçluk ve NLP Kökenli İletişim)”, “Zihin Nasıl Çalışır? (Sosyal Demokrat Lider Bunu Nasıl Kullanmalı?)”, “Zihnin Yasaları”, “Sorumluluk – Güç – Yetki”, “Mantık Seviyeleri”, “Dinleme, Soru Sorma, Geri Bildirim”, “Dili Doğru Kullanmak – Metamodel Dil Kalıpları”, “Motivasyon”, “Düşünce Sistemleri” ve “Liderlik” konuları işlenmektedir. 

Sokak Örgütlenmesi Eğitimi: Bu eğitim modülü aslında önce sokakları örgütlemeyi gerektirmekte ve eğitimden sonra standart bir çalışma modelini oturtmaktadır. Ülke genelindeki bütün mahalle ve köylerin öbek öbek örgütlenmesi hedeflenmiştir. Birbirine komşu olan 400 seçmen bir öbek haline getirilmektedir. Bunun için birbirine yakın küçük sokaklar birleştirilmekte, büyük sokaklar ise bölünmektedir. Daha sonra her öbeğe ilçe örgütü tarafından bir sorumlu atanmakta ve bu kişiler Parti Okulu tarafından eğitilmektedir. Eğitilen bu kişiler kendi öbeklerinde ev ziyaretleri yaparak “Komşunu tanı, onu dinle ve bir iyilik yap” mantığıyla çalışmalar yapmaktadır. Tüm bu çalışmalar BİTEM ile işbirliği ile hazırlanan bir yazılımla takip edilmektedir. 

Ayrıca her ilçede kendi mesleği ile ilgili konularda seçmenlere yardımcı olmaya gönüllü kişilerin listeleri oluşturulmakta ve seçmenlerin sorunları çözülmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmalar seçim zamanı dışında yapılmakta böylece seçmenin önce sempatisini, sonra güvenini ve en sonunda da oyunu kazanmaya çalışılmaktadır. 81 ilde öncelikle birer pilot ilçe seçilmiş ve bu ilçede çalışmalar başlatılmıştır. Çalışmalar adım adım tüm Türkiye’ye yayılmaktadır. İlk eğitim 8 Aralık 2018 tarihinde Ankara Mamak’ta verilmiştir.  

Sokak Örgütlenmesi Eğitimi yarım gün sürmekte ve Sokak Örgütlenmesi Modeli, İntranet Sistemine Girerek Pratik Uygulama Yapılması, “Komşunu Tanı, Onu Dinle ve Bir İyilik Yap!”, Ev Ziyareti Drama Uygulamaları, Sosyal İyilik Örnekleri, Öbek Sorumluları İle Pratik Uygulama dersleri uygulamalı olarak anlatılmaktadır.

Belediye Meclis Üyeleri İçin Yerel Yönetimler Eğitimi: Belediye meclis üyelerinin eğitimine yönelik olarak hazırlanmıştır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde belediye meclis üyesi seçilen üyelerimizin tümüne yönelik eğitimler verilmiştir. 

Belediye meclis üyelerine verilen eğitim bir tam gün sürmekte ve “CHP Tüzük, Yönetmelik ve Programına Göre Belediye Meclis Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları”, “Belediye Kanununa Göre Meclis Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları”, “Belediyelerde Planlama ve İmar”, “Belediye Meclis Üyeleri İçin Etkili İletişim ve Halkla İlişkiler”, “Stratejik Plan”, “Katılımcı Yerel Yönetim Anlayışı” dersleri anlatılmaktadır. Teknik dersleri daha önce belediye başkanlığı veya belediye meclis üyeliği yapmış olan eğitmenler, diğer dersleri ise Parti Okulu’nun kıdemli eğitmenleri vermiştir.

69 ilimizde gerçekleştirilen 82 eğitimde, 2455 belediye meclis üyemize Yerel Yönetim Eğitimleri verilmiştir. Eğitimler 15 Mayıs 2019 tarihinde İzmir’den başlamış olup, 12 Kasım 2019 tarihinde Adana’da tamamlanmıştır. Bu şekilde 81 ilimiz içinde belediye meclis üyesi olanların tamamına bu eğitim hizmeti sunulmuştur.

İl Genel Meclis Üyeleri İçin Yerel Yönetimler Eğitimi: İl genel meclis üyelerinin eğitimine yönelik olarak hazırlanmıştır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde il genel meclis üyesi seçilen üyelerimizin tümüne verilmiştir. 

İl genel meclis üyelerine verilen eğitim bir tam gün sürmekte ve “CHP Tüzüğü, Yönetmelikleri ve Programına Göre İl Genel Meclis Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları”, “İl Özel İdaresi Organları, Görev ve Sorumlulukları”, “İl Genel Meclisi Toplantı Usul ve Esasları”, “Stratejik Plan, Denetim ve Faaliyet Raporu”, “İl Genel Meclis Üyeleri İçin Etkili İletişim ve Halkla İlişkiler”, dersleri anlatılmaktadır. Teknik dersleri daha önce il genel meclis başkanlığı veya üyeliği yapmış olan eğitmenler, diğer dersleri ise Parti Okulu’nun kıdemli eğitmenleri vermiştir.

Eğitimler 28-29 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara’da ve altı sınıf halinde, bütün il genel meclis üyelerimize verilmiştir.

Sosyal Demokrat Politikalar Eğitimi: Genel ve özel alanlarda bütün politikaların sosyal demokrat bir zihniyetle nasıl oluşturulması ve değerlendirilmesi gerektiğini anlatmak üzere kurgulanmış bir eğitim modülüdür. Bu modül ile artık partimize politikacı yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi ve Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi’ni tamamlayanlara verilmektedir. 

Sosyal Demokrat Politikalar Eğitimi ikişer günlük iki ayrı modül olarak tasarlanmıştır. Birinci modülde “Sosyal Demokrat Politikalar-Genel Çerçeve”, “Ekonomi Politikaları”, “Dış Politika”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Tarım Politikaları”, “Enerji Politikaları”, Sağlık Politikaları”, “Çevre Politikaları” atölye çalışmaları şeklinde yapılmakta ve katılımcılar konunun uzmanları tarafından yönlendirilmektedir. 

İkinci modülde ise “Sosyal Politikalar” “Gençlik Politikaları”, “Yerel Yönetim Politikaları”, “Engellilere ve Dezavantajlılara Yönelik Politikalar” ve “Eğitim Politikaları” işlenmektedir. İlk eğitim 30 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında Ankara’da verilmiştir.

 

Eğitimde sivil toplum örgütleri ile işbirliğine önem verilmiş ve Sosyal Demokrasi Derneği ile ortak eğitim işbirliği protokolü 14 Mart 2018 tarihinde imzalanarak siyasi parti-sivil toplum iletişiminin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

CHP Parti Okulu kurulduğu günden bugüne “Birlikte Öğrenme” ilkesine göre hareket ederek parti üyelerinin ve uzmanların bilgi ve deneyimlerini, yine eğitim modülleri aracılığıyla üyelere ve parti kadrolarına, öz gücüyle aktarmayı hedeflemiştir. 

CHP Parti Okulu çalışmalarını dört ana eksen üzerinde sürdürmektedir:

 1. Partiye kadrolar yetiştirmek,
 2. Seçilmişleri ve üyeleri eğitmek,
 3. Partinin temel hedefi olan “iktidar olma” yolundaki çalışmalarına destek vermek.
 4. Halkımızı siyasi, sosyal ve kültürel konularda bilgilendirmek. 

 

 1. Partiye kadrolar yetiştirmek amacıyla; 
  1. Eğitici Eğitimi (Yurt İçi ve Yurt Dışında), 
  2. Gençlik Akran Temel Siyasi Eğitimi (Yurt İçi ve Yurt Dışında), 
  3. Gençlik Kampları (Yurt İçi ve Yurt Dışında), 
  4. Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi, 
  5. Sosyal Demokrat Politikalar Eğitimi, 
  6. Sosyal Demokrat Liderlik Eğitimi modülleri geliştirilmiş ve halen uygulanmaktadır.

 

 1. Üyelerimizi ve seçilmişleri görev alanlarıyla ilgili olarak eğitmek amacıyla; 
  1. Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi (Yurt İçi ve Yurt Dışında), 
  2. Yönetici Eğitimi, 
  3. Belediye Meclis Üyeleri İçin Yerel Yönetim Eğitimi, 
  4. İl Genel Meclis Üyeleri İçin Yerel Yönetim Eğitimi modülleri geliştirilmiş ve halen uygulanmaktadır.

 

 1. Partinin iktidar yürüyüşüne destek olmak amacıyla; 
  1. Sokak Örgütlenmesi Eğitimi, 
  2. Sandık Güvenliği Eğitimi (Yurt İçi ve Yurt Dışında) modülleri geliştirilmiş ve halen uygulanmaktadır.

 

 1. Halkımızı siyasi, sosyal ve kültürel konularda bilgilendirmek amacıyla, konularında uzman ve toplumda öne çıkmış kişilerle seminer programları düzenlenmektedir. 

CHP Parti Okulu 2011’den bugüne kadar “emeğin en yüce değer” olduğu bilinciyle çalışmalarını sürdürmüştür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Halk Partisi, halkımıza siyaseti öğretmek için bir okul olacaktır” sözlerinden ilham alarak ve “İktidar Yolu, Parti Okulu” sloganıyla çalışmalarına büyük bir tutkuyla ve kurumsal olarak devam etmektedir.


 

 

TABLO 1: PARTİ OKULU’NDA GÖREV YAPAN PARTİ İÇİ EĞİTİM BİRİMİ ÜYELERİ

 

Adı Soyadı

Göreve Başlama Tarihi

Görevden Ayrılma Tarihi

Aytuğ Atıcı

09.02.2016

Devam Ediyor

Ümit Erkol

09.02.2016

24.02.2016

Tuba Canlı

09.02.2016

Devam Ediyor

Özden Akkiray

09.02.2016

21.09.2016

Sezgin Öztürk

09.02.2016

01.06.2016

Aydın Yaşar

01.06.2016

Devam Ediyor

Serpil Ejder

01.06.2016

Devam Ediyor

Nazlıgül Aktaş

01.06.2016

Devam Ediyor

Yıldırım Kaya

23.06.2016

04.02.2018

Tuğrul Köprülü

21.09.2016

Devam Ediyor

Çağlar Akay

10.05.2017

Devam Ediyor

Sibel Özdemir

25.04.2018

Devam Ediyor

Deniz Yavuzyılmaz

23.10.2018

Devam Ediyor

Müzeyyen Şevkin

23.10.2018

Devam Ediyor

Ensar Aytekin

23.10.2018

Devam Ediyor

Miraç Gül

26.11.2018

Devam Ediyor

Ferhat Köprülü

17.10.2019

Devam Ediyor

Gaye Usluer

28.11.2019

Devam Ediyor

 

 

 

 

 

 

 


 

 

TABLO 2: PARTİ OKULU’NDA GÖREV YAPAN KOORDİNATÖRLER

 

İl

Koordinatör

Göreve Başlama Tarihi

Görevden Ayrılma Tarihi

Adana

Mustafa Çinkılıç

Ümit Remzi Atay

24.02.2016

31.05.2017

10.05.2017

Devam Ediyor

Adıyaman

Hanifi Çavuş

Kader Onuk

24.02.2016

26.02.2019

26.02.2019

Devam Ediyor

Afyonkarahisar

Savaş Erdoğan

Bora Karakaya

24.02.2016

14.12.2016

05.10.2016

Devam Ediyor

Ağrı

Mehmet Akdağ

Recep Durmuş

01.06.2016

18.12.2019

19.11.2016

Devam Ediyor

Amasya

Hatem Doğanbaş

24.02.2016

Devam Ediyor

Ankara

Ümit Erkol (İl)

Berkay Aydın (1.Bölge)

Meral Özer (1.Bölge)

Taner Kırmızıgül (2.Bölge)

Hicran Ceylan (3.Bölge)

24.02.2016

24.02.2016

29.11.2016

08.11.2018

24.02.2016

04.05.2017

29.11.2016

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Antalya

Fatma Hakikat

24.02.2016

Devam Ediyor

Artvin

İlyas Şahin

Okan Ersöz

24.02.2016

24.07.2018

24.07.2018

Devam Ediyor

Aydın

Bülent Salih Doğan

Serpil Gülertekin

24.02.2016

12.06.2018

12.06.2018

Devam Ediyor

Balıkesir

Seval Bozkurt

Hürmüz Avcı

06.04.2016

29.05.2018

29.05.2018

Devam Ediyor

Bilecik

Ali Osman Üstün 

Efsun Gönül Şahin

24.02.2016

15.11.2016

15.11.2016

Devam Ediyor

Bingöl

 

 

 

Bitlis

 

 

 

Bolu

Çiğdem Ulusoy

24.02.2016

Devam Ediyor

Burdur

Ali Özkaya

Turan İş

24.02.2016

25.05.2018

25.05.2018

Devam Ediyor

Bursa

Mehmet Uğur Sertaslan

Güner Aklan

Nimet Yıldız (2. Bölge)

Özlem A.Önsoy (1. Bölge)

24.02.2016

24.02.2016

06.04.2018

06.04.2018

06.04.2018

06.04.2018

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Çanakkale

Murat Hoşgör

Muhammed Güngör

06.04.2016

17.11.2016

19.10.2016

Devam Ediyor

Çankırı

Mahmut Eren Telli 

11.05.2016

23.05.2017

Çorum

Nazik Bulut

06.04.2016

Devam Ediyor

Denizli

Necdet Bardan

24.02.2016

Devam Ediyor

Diyarbakır

Derya Erdemoğlu

Musa Kaya

10.05.2017

28.11.2019

28.11.2019

Devam Ediyor

Edirne

Abdullah Yeşen 

24.02.2016

12.12.2019

 

Yüksel Aksoy

18.12.2019

Devam Ediyor

Elazığ

Ayten Çekil

06.04.2016

Devam Ediyor

 


 
 

İl

Koordinatör

Göreve Başlama Tarihi

Görevden Ayrılma Tarihi

Erzincan

Erdal Evirgen

24.02.2016

Devam Ediyor

Erzurum

Mehmet Akdağ

Okan Can

01.06.2016

18.12.2019

19.11.2016

Devam Ediyor

Eskişehir

Gaye Usluer

Ali Osman Üstün 

24.02.2016

23.05.2017

28.11.2019

Devam Ediyor

Gaziantep

Ayten Baydar

24.02.2016

Devam Ediyor

Giresun

Ömer M. Yılmaz

24.02.2016

Devam Ediyor

Gümüşhane

Hacı İsmail Demirel

23.05.2017

21.03.2019

Hakkari

İhsan Apaydın

24.03.2017

Devam Ediyor

Hatay

Sibel Hakverdi

Samet Eskiocak

24.02.2016

25.09.2018

25.09.2018

Devam Ediyor

Isparta

Mehmet Kaş

Talimdar Üzümcü

24.03.2017

07.02.2019

07.02.2019

Devam Ediyor

İçel (Mersin)

Harika Levent (2. Bölge)

Ali Güven (1.Bölge)

24.02.2016

04.12.2018

Devam Ediyor

Devam Ediyor

İstanbul

Özcan Baripoğlu (İl)

Serdar Talu (2. Bölge)

Derya Şentürk (1. Bölge)

Güler Ümüt (2. Bölge)

Erdoğan Bayrakoğlu (3.Böl)

24.03.2016

24.03.2016

24.03.2016

19.10.2016

24.03.2016

19.10.2016

19.10.2016

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Devam Ediyor

İzmir

Abdullah Aydemir (İl)

Tülay Bayır (1. Bölge)

Cahit Kişioğlu (2. Bölge)

24.02.2016

24.02.2016

24.02.2016

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Kars

Recep Durmuş

Onur Uludaşdemir

18.05.2016

23.11.2016

23.11.2016

Devam Ediyor

Kastamonu

İlhan Demir

Hakan Oral

24.02.2016

20.03.2018

15.03.2018

Devam Ediyor

Kayseri

Mazhar Oğuz Özsoy

Halis Yavuzyaşar

06.04.2016

01.11.2018

01.11.2018

Devam Ediyor

Kırklareli

Deniz Gülşen

Özgür Kaya

24.02.2016

11.06.2018

23.04.2018

Devam Ediyor

Kırşehir

İsa Şahin

06.06.2016

Devam Ediyor

Kocaeli

Arzu Türkkal

Özgür Çelik

06.04.2016

07.12.2018

07.12.2018

Devam Ediyor

Konya

K. Tarkan Büyükoktar

Eda Akdoğan

Ebru Biçer 

24.02.2016

08.03.2018

26.12.2018

08.03.2018

26.12.2018

21.03.2019

Kütahya

Nuran Altunseven

Mehmet Akarsu

15.11.2016

22.03.2018

22.03.2018

Devam Ediyor

Malatya

Çiğdem Ağdağ

Süheyla Kavukçu

06.04.2016

27.12.2016

27.12.2016

Devam Ediyor

 


 

 

 

İl

Koordinatör

Göreve Başlama Tarihi

Görevden Ayrılma Tarihi

Manisa

Mustafa Ada

İlksen Uludağ

Gökhan Görmez

06.04.2016

14.06.2017

02.05.2018

14.06.2017

02.05.2018

Devam Ediyor

Kahramanmaraş

Hülya Doğuç

H. Gürsel Taşın

27.04.2016

12.12.2018

21.11.2018

Devam Ediyor

Mardin

 

 

 

Muğla

Mehmet Ceylan

24.02.2016

Devam Ediyor

Muş

Mehmet Şerif Sönmez

10.05.2017

Devam Ediyor

Nevşehir

Tayfun Ceyhan

06.04.2016

Devam Ediyor

Niğde

Abdullah Tuğrul

24.02.2016

Devam Ediyor

Ordu

Derya Gürsoy

24.02.2016

Devam Ediyor

Rize

Kazım Balta

06.06.2016

Devam Ediyor

Sakarya

Melek Yılmazer

Hüseyin Kurt

06.04.2016

22.03.2018

22.03.2018

Devam Ediyor

Samsun

Esra Deniz Karagöl

Mehmet Yurtseven

24.02.2016

22.11.2018

22.11.2018

Devam Ediyor

Siirt

Doğan Karataş

30.11.2016

21.03.2019

Sinop

Kadir Yavuz

24.02.2016

Devam Ediyor

Sivas

Özcan Erdoğan

Nilgün Korkmaz

24.02.2016

09.05.2018

09.05.2018

Devam Ediyor

Tekirdağ

Aslı Dikerler

Yavuz Yalçın

Fevzi Çoban

06.04.2016

14.12.2016

19.07.2018

14.12.2016

19.07.2018

Devam Ediyor

Tokat

Azam Yazıcı

06.04.2016

19.03.2019

Trabzon

Uğur Değermenci

24.02.2016

Devam Ediyor

Tunceli

Kemal Zeki Solmaz

Şükrü Kılıç

24.02.2016

30.11.2018

30.11.2018

Devam Ediyor

Şanlıurfa

Salih Kılıç

06.05.2017

25.11.2018

Uşak

Hasan Yüksel

Kahraman Topbay 

15.11.2016

21.05.2018

21.05.2018

Devam Ediyor

Van

Enver Özkaçmaz

24.03.2017

Devam Ediyor

Yozgat

Özgür Emre Codar

Okan Yaşar Elbaşı

Mutullah Üstün

24.02.2016

30.11.2016

18.12.2019

19.10.2016

28.02.2017

Devam Ediyor

Zonguldak

Deniz Yavuzyılmaz

Nurettin Yolcu

24.02.2016

24.03.2019

24.03.2019

Devam Ediyor

 


 

 

 

İl

Koordinatör

Göreve Başlama Tarihi

Görevden Ayrılma Tarihi

Aksaray

Orhan Gül

Ender Yavaş

24.02.2016

26.12.2018

26.12.2018

Devam Ediyor

Bayburt

Özden Eraslan

23.05.2017

Devam Ediyor

Karaman

Özgür Cem Duran 

09.01.2019

Devam Ediyor

Kırıkkale

Arslan Öztemir

11.05.2016

Devam Ediyor

Batman

Mehmet Ekin

04.04.2017

Devam Ediyor

Şırnak

Osman Yeren

04.04.2017

Devam Ediyor

Bartın

Meltem Öz

26.02.2019

Devam Ediyor

Ardahan

Recep Durmuş

Yılmaz Çiftçi

18.05.2016

23.11.2016

23.11.2016

Devam Ediyor

Iğdır

Recep Durmuş

18.05.2016

Devam Ediyor

Yalova

Gamze Sultan Biçer

01.12.2016

Devam Ediyor

Karabük

Miraç Gül

Osman İsmail Tımar

24.02.2016

20.07.2019

20.07.2019

Devam Ediyor

Kilis

Ahmet Özdemir

Mehtap Okatan

09.11.2016

07.02.2019

07.02.2019

Devam Ediyor

Osmaniye

Esra Karagedik

Abdurrahman Akay

Aykut Kaplancı

24.02.2016

14.12.2016

25.02.2019

14.12.2016

25.02.2019

Devam Ediyor

Düzce

Utku Topçu

Semahat Erdoğan

İ. Başak Tütüncü

İsmail Köroğlu

24.02.2016

10.05.2017

11.04.2018

28.08.2019

10.05.2017

11.04.2018

11.08.2019

Devam Ediyor