Parti İçi Eğitim Birimi
İlke ve Kurallar

 

PARTİ İÇİ EĞİTİM İLKELERİ

 

CHP’nin Parti İçi Eğitim çalışmalarında aşağıdaki ilkeler uygulanır.

 • Parti İçi Eğitim’de Partinin Tüzük, Program ve Parti İçi Eğitim Yönetmeliği ile Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının açıklamaları temel alınır.
 • Parti İçi Eğitim, örgütlenmede ve partiyi iktidara taşımada önemli bir araç olarak gözetilir.
 • Parti İçi Eğitimde partinin ve üyelerin gereksinimleri dikkate alınır.
 • Partinin eğitim birimlerinde eğitimin planlaması, programlaması, uygulanması ve değerlendirilmesinde eğitim bilimleri uzmanlarından yararlanılır.
 • Eğitim etkinlikleri düzenlenirken gerektiğinde üniversite, dernek, vakıf ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapılır.
 • Parti üyeleri yetişkinlerden oluştuğu için, eğitim etkinlikleri yetişkinlerin özellikleri dikkate alınarak hazırlanır.
 • Eğitim çalışmaları daha çok üyenin katılımını sağlamayı temel alır.
 • Eğitim çalışmalarında grup çalışmaları ve etkin öğrenme yöntemleri uygulanır.
 • Eğitim etkinliklerinde özellikle mahallerde yapılacak olan Üyelerin Temel Siyasi Eğitimlerinde sürekliliğin gözetilmesi önemlidir.
 • Sosyal projeler aracılığı ile parti üyelerinin,  birlikte iş yapma, üretme ve dayanışma duyguları güçlendirilir.
 • Yükselmede parti içi eğitime katılma öncelik nedenidir.
 • Partide eğitim etkinlikleri gereksinimlere uygun, yıllık olarak planlanır ve uygulanır.
 • Parti İçi Eğitimde çağdaş eğitim teknolojilerinden yararlanılır.
 • Eğitim etkinlikleri sonunda değerlendirme yapılmalıdır.
 • Eğitim etkinliklerine katılanların, katılımları belgelendirilir. 

 

 

PARTİ İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARINI UYGULAMA KURALLARI

 • Parti eğitmenleri, eğitim sisteminin kadrolarıdır. Eğitim programları, parti eğitmenleri tarafından uygulanmalıdır.
 • Parti eğitmenleri ya da grup çalışmasını yöneten tarafından;
 • Çalışmanın YERİ,
 • Çalışmanın SÜRESİ,
 • Çalışmayı yapacak EĞİTMEN,
 • Çalışmanın KONUSU,
 • Çalışmanın sonunda ulaşılacak HEDEF DAVRANIŞLAR,
 • Konu işlenirken kullanılacak ÖĞRETİM YÖNTEMİ,
 • İÇERİK (Kapsam)
 • DEĞERLENDİRME gibi konularda, katılımcılara bilgi vermeyi amaçlayan bir plan yapılmalıdır.
 • Parti içi eğitim için en çok 25 kişiyi alabilecek derslikler hazırlanmalıdır. (Ancak, seçim görevlileri eğitimi vb amaçlı programlar, daha çok katılımcıyla büyük salonlarda yürütülebilir.)
 • Eğitim çalışmalarında her derslikte,  bir deneyimli parti eğitmeni ile birlikte en az dört danışman görev yapmalıdır.
 • Üyelerle yapılacak çalışma, katılımcıların durumlarına uygun olarak hafta arasında birden fazla gün için planlanacağı gibi, hafta sonlarını kapsayacak biçimde de planlanabilir.
 • Üyelerin temel siyasi eğitimi sırasında, parti eğitmenleri eğitici eğitiminde uygulanan yöntem ve teknikler aynı biçimde uygulanmalıdır.
 • Eğitim sırasında, bilgisayardan yararlanılır; bilgisayar sağlanamayan koşullarda, ders aracı olarak kullanılan sunumların içeriği eğitime katılanlara sözel olarak aktarılmalıdır.
 • Çalışmalar sırasında, üyelerin etkin ve katılımcı olmaları sağlanmalıdır.
 • Yetişkin eğitiminin gerektirdiği soru- yanıt, tartışma, grup çalışması, drama gibi etkin öğrenme yöntemleri yoğun olarak kullanılmalıdır.
 • Grup çalışmaları, grup danışmanları tarafından yönetilmelidir.
 • Her düzeyde (genel merkez, il, ilçe) yapılacak eğitim etkinliklerinde, çevredeki üniversite, demokratik kitle örgütleri, öğretmen örgütlerinden destek alınıp, yararlanılmalıdır.
 • Konular işlenirken yörenin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı göz önünde bulundurulmalıdır. (Örneğin: Sosyal Demokrasinin evrensel kuralları yörenin sosyo-kültürel yapısına uyarlanarak anlatılmalıdır)
 • Parti İçi Eğitime katılanlar bir çizelge ile izlenmeli, çizelgeler düzenli tutulmalı ve arşivlenmelidir. Katılanlar çizelgeleri imzalamalıdır.
 • Her üyenin parti içi eğitim hakkından yararlanabilmesi için gerekli koşullar il/ilçe başkanı, il/ilçe eğitim sekreterleri ve parti eğitmenleri tarafından sağlanmalıdır.
 • Üyelerin Parti İçi Eğitime özürsüz olarak katılmadığının belgelenmesi, üyenin beyanına dayandırılmalıdır.
 • Parti İçi Eğitime katılanlara “Katılımcı Belgesi”, Genel Merkez tarafından verilmelidir.
 • Asıl amaç, tüm üyelerin eğitimden geçmesini sağlamaktır. Herhangi bir nedenle çağrıldıkları eğitime katılamayanlar başka bir gruba alınır ya da tamamlayıcı eğitim grupları oluşturulur.
 • Özürlü, hasta olanlar ile uzak köylerde bulunanlar için koşulları gözetilerek, uygun farklı yöntemler uygulanabilir. Gerektiğinde, uygun bir zaman belirlenerek, parti eğitmenleri tarafından bulundukları ortamda eğitim verilmelidir.